Oluşturucu Tasarım Şablonları (Creational Design Pattern)

Oluşturucu tasarım şablonları, sınıf örneklerinin (class instances) nasıl yaratılacağı hakkında öneriler sunar. Ana fikir, iyi bir yazılımın içinde barındırdığı nesnelerin nasıl yaratıldığından bağımsız olarak tasarlanması gerekliliğidir. Diğer bir deyişle, nesnelerin nereden ve nasıl yaratıldığı, yazılımın işleyişini etkilememeli, bununla birlikte, yeni özellikler eklenmesine ve yapılacak değişikliklere karşı sorun oluşturmamalıdır.

Oluşturucu tasarım şablonları

Yegâne Şablonu (Singleton Pattern)

Bir sınıftan sadece bir tane nesne yaratılacak şekilde kısıtlama sağlar. Söz konusu nesneye uygulamanın her yerinden ulaşılabilir. Nesne ilk kez kullanılana dek yaratılmayabilir.

Fabrika Şablonu (Factory Pattern)

Nesne yaratımı için kullanılan tek arayüz altında nesnenin nasıl yaratılacağını kalıtım yoluyla alt sınıflara bırakarak, arayüzle nesne yaratım işlevlerini birbirinden ayırır.

Soyut Fabrika Şablonu (Abstract Factory Pattern)

Tek arayüz ile bir nesne ailesinin farklı platformlarda yaratılmasını olanaklı kılar. Bu sayade yazılım uygulaması farklı platfromlara davranış değişikliğine uğramadan taşınabilir. Soyut fabrika kalıbı, tek arayüz altında hangi somut sınıfların kullanıldığını saklar.

Prototip Şablonu (Prototype Pattern)

Karmaşık ve/veya pahalı sınıflardan nesne yaratırken, yeni nesnelerin baştan oluşturulması yerine, mevcutlarından örnekleyerek oluşturulmasını sağlar. Bu sayede yeni nesneler kolayca ve kaynaklar gereksiz yere meşgul edilmeden yaratılırlar.

Yapıcı Şablonu (Builder Pattern)

Karmaşık bir nesne grubunun tek arayüz üzerinden gerektiği kadar parça parça yaratılmasını sağlar. Kullanılmayan parçalar gereksiz yere yaratılarak kaynak harcamaz.

Beğenebileceğiniz Diğer Yazılar

2 Yorum

  1. 21 Ekim 2018

    […] Oluşturucu (Creational) tasarım şablonlarından biridir. Birbiriyle ilişkili nesne grupları (nesne ailesi) oluşturmak için bu şablon kullanılır. Soyut Fabrika sınıfı interface sınıfı olarak tanımlanır ve bu interface içerisinde aynı aileden nesneler oluşturmak için metotlar tanımlanır. Her nesne ailesi bir interface sınıfı ile temsil edilir. […]

  2. 21 Ekim 2018

    […] şablonu, Oluşturucu (Creational) tasarım desenlerinden biridir ve bu nedenle nesne oluşturma pratiği […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir