Not defterimden Git komutları

Versiyon sistemlerinden daha önce bahsetmiştik. (Bkz. VCS nedir ?) Version control sistemlerinden biri olan Git de kullandığım not defterimden alıntı komutları sizlerle paylaşacağım.

♦ git rm <file_name> -> silinen dosyayı local repo’dan da siler

♦ git log –oneline -> logları gösterir.
♦ git log –pretty=oneline -> güzel görünüm ile logları gösterir.
♦ git log –all –graph –decorate –oneline -> dene

♦ git merge <branch_name> -> belirtilen branch ile merge eder
♦ git merge –rebase <branch_name> -> belirtilen branch ile merge eder ve commitleri rebase eder.

♦ git branch -> tüm branchleri listeler
♦ git branch <branch_name> -> yeni branch oluşturur.
♦ git branch -d <branch_name> -> branchi siler

♦ git reset <file_name> -> yanlışlıkla add diyerek stage’e aldığım dosyayı working area’ ya geri döndürür.
♦ git reset –hard <revId> -> o versiona dönülür.
♦ git reset head <file_name> -> dosyayı son commit edilmiş haline geri döndürür.
♦ git reset –hard HEAD~1 -> son comiti iptal eder ve o commitdeki değişiklikleri siler.
♦ git reset –soft HEAD~1 -> son comiti iptal eder ve o commitdeki değişikikleri working area’ya geri alır.

♦ git stash -> yapılan değişiklikleri stash’e alır.
♦ git stash save <mesaj> -> yapılan değişiklikleri verilen mesajla beraber stash’e alır.
♦ git stash list -> stashdeki listeleri gösterir
♦ git stash apply <stash_name> -> ilgili stash’i geri getirir.

♦ git update-index –assume-unchanged <file_name> -> Dosyayı hep bu haliyle tut.
♦ git update-index –no-assume-unchanged <file_name> -> Kilidi açar

♦ git cherry-pick <revIDs> -> Başka bir comiti şuan bulunduğum yere ekler.

♦ git config –global alias.co checkout -> checkout yerine co alias olmasını sağladı

Örneğin : git config –global alias.unstage ‘reset HEAD –‘
$git unstage <file_name>

♦ git symbolic-ref refs/heads/yeniisim refs/heads/ismiuzunbranch -> isme karşılık branchlerde linklemeyi sağlar.

♦ git bisect start -> debugging i başlatır
♦ git bisect good <revID> -> ilgili commitde işlerin iyi olduğunu söyleriz.
♦ git bisect bad -> head’ de durumun kötü olduğunu söyleriz.

♦ git tag -a v1.4 -m “1.4 yayınlandı” -> Etiketli olarak tag alır. checksum, kişi, tarih içerir
♦ git tag v1.4-lw -> checksum, kişi, tarih içermez.

♦ git commit –amend -> commit mesajı yanlış yazdıldığında düzeltmek için

♦ git checkout — <file_name> -> commitlediğim değişiklikleri iptal eder

♦ git diff master..develop -> 2 brach arasında farkları gösterir.
♦ git diff –name-status master..develop- > 2 brach arasında sadece dosya farkları gösterir.

Ayrıca, aşağıdaki adreslerde de sıkça kullanılan git komutlarını ve açıklamalarını bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir