Kategori: Java

2

Java 8 : Optional Sınıfı

Her Java geliştiricisi NullPointerException istisnalarıyla uğraşmıştır. null değer ile karşılaşmak, ona karşı önlem almak herzaman için can sıkıcı olmuştur. Bu can sıkıcılığını ortadan kaldırmak için Java 8 ile beraber Optional sınıfı gelmiştir. Optional yapısı daha evvelden...

0

Logger’ların Doğuşu

Log ne demektir? Türkçe olarak tanımlamak gerçekten zor ama şu şekilde diyebiliriz ; “Belirli bir sistemle ilgili olayların otomatik olarak ve zaman damgalı belgelendirmesidir.” Uygulama geliştirirken, bir şeylerin yanlış gittiğini kontrol etmek için, geliştiriciler...

0

REST Mimarisi ve RESTful Servisler

REST yapısı, ilk olarak 2000 yılında Roy Fielding tarafından doktora tezinde tanıtılmıştır. Ayrıca Roy Fielding, The Apache Software Foundation‘ın kurucularındandır. REST, açılımı Representational State Transfer olan istemci-sunucu arasında hızlı ve kolay şekilde iletişim kurulmasını sağlayan...

2

Fabrika (Factory) Tasarım Şablonu

Oluşturucu (Creational) tasarım şablonlarından biridir. Spring ve Struts gibi çerçevelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fabrika şablonu, birden fazla alt-sınıf ve süper sınıfa sahip olduğumuzda kullanılır. Kullanıcı sınıf, hangi alt sınıfların kullanılması gerektiğini veya nasıl nesne...

3

Project : Lombok

Project Lombok Nedir ? Java projelerinde standart olarak yazılması gereken kod parçacıkları vardır. ( getter, setter, constructor, toString, equal, hashcode vb.) Java dilinin en sık dile getirilen eleştirilerinden biri, çoğu projede bulunan bu tür...

3

Java’nın Evrimi

Java’ya bir birey perspektifinden bakacak olursak, bugün itibariyle kendisi 23 yaşında, üniversiteyi bitirmiş, iş hayatına yeni atılmış ve belli bir olgunluğa erişmiş olacaktı. Şimdi, zaman makinamıza binelim ve bu arkadaşımızın doğuşuna gidelim. Sene 1990...

0

String Pool Nedir ?

String, sizin de bildiğiniz gibi Java’da yaygın olarak kullanılan karakter dizisi nesneleridir. İki şekilde String nesnesi oluşturabiliriz. Şöyle ki; çift tırnak kullanarak

new anahtar kelimesi kullanarak

Java, bu oluşan Stringleri bir havuzda...

0

JDK, JRE ve JVM Denklemi

JDK (Java Development Kit) JDK, Java uygulamaları geliştirmek ve yürütmek için kullanılan bir yazılım geliştirme ortamıdır. Java Runtime Environment (JRE), yorumlayıcı / yükleyici (interpreter/loader)(Java), compiler (derleyici)(javac), arşivleyici (jar), doküman oluşturucu (Javadoc) ve Java geliştirmede...

0

JAR, WAR, EAR Üçlemesi

J2EE uygulamalarında, modüller işlevselliğine göre EAR, JAR ve WAR olarak paketlenmektedir. JAR (Java Archive) JAR, Java Archive’nin kısaltmasıdır. Popüler ZIP dosya formatına dayanan bir dosya formatıdır ve amacı tek bir dosyada bütün sınıfların (Class) toparlanmasıdır....

2

Java Static Anatomisi

Java Static Anatomisi Static konusunu anlamak için öncelikle bu kelimenin anlamını ve kullanım amacını iyi anlamak gerekir. Static, anlam olarak “durağan” anlamına gelmektedir. Çünkü static kelimesinin türkçe çevrimlerine baktığınızda “değişmez” anlamına geldiğini de göreceksiniz fakat Java’da...