YENİ NELER VAR?

3

NullPointerException’dan Kaçış

Muhtemelen Java’da karşılaştığınız ilk istisnadır(exception) ve  yeni başlayanlar için bir kâbus niteliğindedir kendisi. Yazdığınız kodun kalitesi yüksek olabilir ama bazen gözünüzden kaçan ufak bir kontrol canlı(production) ortamda NullPointerException fırlamasına ve sistemin kırılmasına sebep olabilir....

2

Java 8 : Optional Sınıfı

Her Java geliştiricisi NullPointerException istisnalarıyla uğraşmıştır. null değer ile karşılaşmak, ona karşı önlem almak herzaman için can sıkıcı olmuştur. Bu can sıkıcılığını ortadan kaldırmak için Java 8 ile beraber Optional sınıfı gelmiştir. Optional yapısı daha evvelden...

0

Logger’ların Doğuşu

Log ne demektir? Türkçe olarak tanımlamak gerçekten zor ama şu şekilde diyebiliriz ; “Belirli bir sistemle ilgili olayların otomatik olarak ve zaman damgalı belgelendirmesidir.” Uygulama geliştirirken, bir şeylerin yanlış gittiğini kontrol etmek için, geliştiriciler...

0

Tech-Day Etkinlikleri Spring Boot Eğitimi

Spring Boot’un sadeliği, java geliştiricileri tarafından projenin hızlı bir şekilde benimsenmesine yol açmıştır. Java’da REST tabanlı mikroservis uygulamaları geliştirmek için en hızlı yollardan biridir. Ayrıca container ve prototipleme için çok uygundur. KoçSistem ekibi olarak...

0

REST Mimarisi ve RESTful Servisler

REST yapısı, ilk olarak 2000 yılında Roy Fielding tarafından doktora tezinde tanıtılmıştır. Ayrıca Roy Fielding, The Apache Software Foundation‘ın kurucularındandır. REST, açılımı Representational State Transfer olan istemci-sunucu arasında hızlı ve kolay şekilde iletişim kurulmasını sağlayan...

0

Not defterimden Git komutları

Versiyon sistemlerinden daha önce bahsetmiştik. (Bkz. VCS nedir ?) Version control sistemlerinden biri olan Git de kullandığım not defterimden alıntı komutları sizlerle paylaşacağım. ♦ git rm <file_name> -> silinen dosyayı local repo’dan da siler...

1

Soyut Fabrika (Abstract Factory) Tasarım Şablonu

Oluşturucu (Creational) tasarım şablonlarından biridir. Birbiriyle ilişkili nesne grupları (nesne ailesi) oluşturmak için bu şablon kullanılır. Soyut Fabrika sınıfı interface sınıfı olarak tanımlanır ve bu interface içerisinde aynı aileden nesneler oluşturmak için metotlar tanımlanır....

2

Oluşturucu Tasarım Şablonları (Creational Design Pattern)

Oluşturucu tasarım şablonları, sınıf örneklerinin (class instances) nasıl yaratılacağı hakkında öneriler sunar. Ana fikir, iyi bir yazılımın içinde barındırdığı nesnelerin nasıl yaratıldığından bağımsız olarak tasarlanması gerekliliğidir. Diğer bir deyişle, nesnelerin nereden ve nasıl yaratıldığı,...

0

Tasarım Şablonları (Design Patterns)

Tasarım şablonları (tasarım kalıpları, tasarım örüntüleri, tasarım desenleri), yazılım tasarımı sırasında sıkça karşılaşılan, birbirine benzer sorunları çözmek için geliştirilmiş ve kanıtlanmış genel çözüm önerileridir. Bu şablonlar, nesneler ve sınıflar arasındaki ilişkileri-etkileşimleri gösterirler. Programcı, bir...

2

Fabrika (Factory) Tasarım Şablonu

Oluşturucu (Creational) tasarım şablonlarından biridir. Spring ve Struts gibi çerçevelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fabrika şablonu, birden fazla alt-sınıf ve süper sınıfa sahip olduğumuzda kullanılır. Kullanıcı sınıf, hangi alt sınıfların kullanılması gerektiğini veya nasıl nesne...