Etiket: default

0

Java 8 : Interface Default ve Static metotlar

Interface(Arayüz) nedir sorusuna Oracle aşağıdaki şekilde cevap vermektedir. An interface is a group of related methods with empty bodies. Fakat bu tanım Java 1.7 ve önceki versiyonları için yapılmıştır. Java 8, Interfacelerde yeni bir default(varsayılan) ve statik yöntem...

2

Encapsulation(Kapsülleme) ve Erişim Belirleyiciler(Access Modifiers)

Encapsulation(Kapsülleme), nesne yönelimli programlamada herhangi bir nesnenin metotlarını, özelliklerini ve değişkenlerini diğer nesnelerden saklayarak ve bunlara erişimini sınırlandırarak yanlış kullanımlardan koruyan bir konsepttir. Kapsüllemede temel amaç nesneyi kullanacak kişilerin iş akışıyla ilgili gereksiz detaylara uğraşmamasını...