Etiket: Prototype

2

Oluşturucu Tasarım Şablonları (Creational Design Pattern)

Oluşturucu tasarım şablonları, sınıf örneklerinin (class instances) nasıl yaratılacağı hakkında öneriler sunar. Ana fikir, iyi bir yazılımın içinde barındırdığı nesnelerin nasıl yaratıldığından bağımsız olarak tasarlanması gerekliliğidir. Diğer bir deyişle, nesnelerin nereden ve nasıl yaratıldığı,...

0

Prototip (Prototype) Tasarım Şablonu

Prototip şablonu, Oluşturucu (Creational) tasarım desenlerinden biridir ve bu nedenle nesne oluşturma pratiği sağlar. Bazı durumlarda nesne oluşturma pahalıya mal olabilir,  çok fazla zaman ve kaynak gerektirebilir veya aynı özelliklerde nesne üretilmesi gereken durumlar...