Etiket: Tasarım şablonları

1

Soyut Fabrika (Abstract Factory) Tasarım Şablonu

Oluşturucu (Creational) tasarım şablonlarından biridir. Birbiriyle ilişkili nesne grupları (nesne ailesi) oluşturmak için bu şablon kullanılır. Soyut Fabrika sınıfı interface sınıfı olarak tanımlanır ve bu interface içerisinde aynı aileden nesneler oluşturmak için metotlar tanımlanır....

2

Oluşturucu Tasarım Şablonları (Creational Design Pattern)

Oluşturucu tasarım şablonları, sınıf örneklerinin (class instances) nasıl yaratılacağı hakkında öneriler sunar. Ana fikir, iyi bir yazılımın içinde barındırdığı nesnelerin nasıl yaratıldığından bağımsız olarak tasarlanması gerekliliğidir. Diğer bir deyişle, nesnelerin nereden ve nasıl yaratıldığı,...

0

Tasarım Şablonları (Design Patterns)

Tasarım şablonları (tasarım kalıpları, tasarım örüntüleri, tasarım desenleri), yazılım tasarımı sırasında sıkça karşılaşılan, birbirine benzer sorunları çözmek için geliştirilmiş ve kanıtlanmış genel çözüm önerileridir. Bu şablonlar, nesneler ve sınıflar arasındaki ilişkileri-etkileşimleri gösterirler. Programcı, bir...

0

Prototip (Prototype) Tasarım Şablonu

Prototip şablonu, Oluşturucu (Creational) tasarım desenlerinden biridir ve bu nedenle nesne oluşturma pratiği sağlar. Bazı durumlarda nesne oluşturma pahalıya mal olabilir,  çok fazla zaman ve kaynak gerektirebilir veya aynı özelliklerde nesne üretilmesi gereken durumlar...

2

Yegâne (Singleton) Tasarım Şablonu

Yegâne (Singleton) tasarım şablonu,  GoF ‘un(Gang Of Four) oluşturucu tasarım şablonlarından ilkidir. Bu şablonun amacı hazırlayacağınız sınıftan sadece bir nesne oluşmasını sağlamaktır. Bu sayede nesnenin kopyalanmasını yada yeni bir tane oluşturmasını engeller ve nesneye...